גימור פני האריח

בפרק זה ננסה "לעשות סדר" ולהבהיר את המשמעות של כל אחד מסוגי הגימורים של האריחים במידה והאריחים מזוגגים או לא מזוגגים.

אריחים מזוגגים

1. אריחי קרמיקה מזוגגים

אריחי קרמיקה הינם בעלי זיגוג כחלק בלתי נפרד של תהליך הייצור. הגימור הסופי של פני האריח הינו פועל יוצא של האריח כפי שהתקבל בתום תהליך הייצור.

האפשרויות השונות של גימור פני האריח
א. גימור מט – אפשרי בגימור חלק מאוד ("מט משי") או גימור חלק.
ב. גימור "רוסטיק" - פני האריח שקערוריים ולא חלקים.
ג. גימור מבריק – האריח נראה מבריק היות והזיגוג הינו בעל אופי כזה.

באריחי קרמיקה לא ניתן לבצע תהליך עיבוד נוסף (ליטוש) על פני האריח היות והזיגוג אינו מתאים לכך. במידה ויתבצע תהליך ליטוש על פני האריח, יש סיכוי רב שהגלזורה תיפגע וכתוצאה מכך ייחשף בסיס ("ביסקוויט") האריח.


2. אריחי פורצלן מזוגג (גוף לבן או גוף צבוע)

האריחים פורצלן הינם בעלי זיגוג כחלק בלתי נפרד של תהליך הייצור. הגימור הסופי של פני האריח הינו פועל יוצא של האריח כפי שהתקבל בתום תהליך הייצור. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לבצע עיבוד נוסף (ליטוש) על פני האריח ולכן מראהו הסופי משתנה.

האפשרויות השונות של גימור פני האריח

א. גימור מט – אפשרי בגימור חלק מאוד ("מט משי") או גימור חלק.
ב. גימור "רוסטיק" - פני האריח שקערוריים.
ג. גימור מבריק – האריח נראה מבריק היות והזיגוג הינו בעל אופי כזה.
ד. גימור לפטו - האריח באחד משלושת הגימורים הנ"ל (גימור מט, רוסטיק או מבריק) עובר, לאחר גמר תהליך הייצור, תהליך של ליטוש הפנים.


אריחי פורצלן מזוגג - גימור לפטו
אריחי פורצלן מזוגג העוברים תהליך ליטוש, לאחר גמר תהליך הייצור, מכונים אריחים בגימור לפטו (Lappato). כתוצאה מתהליך הליטוש, פני האריח מקבלים ברק. רמת הברק תלויה במראה הסופי של האריח (חלק או "רוסטיק"), רמת הזיגוג (עובי ואיכות) ורמת הליטוש והעוצמה המופעלת על האריח. מראה האריח המתקבל כתוצאה מתהליך הליטוש תלוי במראה הראשוני שלו: 

(I) גימור לפטו - אריח חלק
האריח המתקבל יכול להיות בעל ברק עדין או מבריק. ההבדל בין שתי התוצאות:
אריח בעל ברק – זיגוג וליטוש לא מאוד חזקים ולפיכך הברק איננו חזק (לעיתים גימור זה מכונה גם "הונד" כיון שהוא מזכיר מאוד את הגימור המקביל בשיש ואבן).

אריח מבריק – הזיגוג שעל פני האריח מאוד מאסיבי (ובעיקר איכותי) ורמת הליטוש מאוד גבוהה. כתוצאה מהליטוש, פני האריח מקבלים מראה מבריק במיוחד (בקירוב לאריחים לא מזוגגים מלוטשים, כמפורט בהמשך).
(II) גימור לפטו - אריח רוסטיק
האריח המתקבל הינו בעל שתי רמות גימור:
בחלק העליון של האריח – ברק עדין או חזק (ככל שהזיגוג והליטוש עדינים יותר מדובר בברק עדין וככל שהזיגוג והליטוש חזקים יותר, מדובר במראה מבריק).
בחלק התחתון של האריח – האריח נשאר בגימור המט הגס ("רוסטיק").

  

אריחי פורצלן לא מזוגגים 
האריחים המיוצרים אינם מזוגגים. הגימור הסופי של פני האריח הינו פועל יוצא של האריח כפי שהתקבל בתום תהליך הייצור. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לבצע עיבוד נוסף (ליטוש) על פני האריח ולכן מראהו משתנה.


גימור מקורי- בתום תהליך הייצור:
גימור מט – גימור חלק
גימור "רוסטיק" - פני האריח שקערוריים

גימור בתום תהליך הליטוש:
תהליך הליטוש משנה את מראה ומרקם האריח.

 

אריח מט במקור

גימור הונד (Honed) –  ליטוש חלקי הגורם לאריח להיראות חלק מאוד ללא ברק.
גימור מלוטש (Polished) – ליטוש מלא הגרם לאריח להראות מבריק.

אריח רוסטיק במקור

האריח המתקבל יכול להיות בעל ברק עדין או מבריק. ההבדל בין שתי התוצאות:
גימור הונד (Honed) – חלקו העליון של האריח חלק מאוד (אזור מדרך ההליכה) ובחלקו התחתון, האריח נשאר במראה הגס ("רוסטיק") שלו.
גימור מלוטש (Polished) – חלקו העליון של האריח מבריק (אזור מדרך ההליכה) ובחלקו התחתון, האריח נשאר במראה הגס ("רוסטיק") שלו.

 

המראה של האריח המתקבל כתוצאה מתהליך הליטוש תלוי במראה הראשוני שלו:

 

סוג האריח פני האריח

סוג הגימור

בתום תהליך הייצור

ליטוש  לאחר הייצור

קרמיקה

מזוגג בלבד

מט

מבריק

רוסטיק

לא אפשרי

פורצלן מזוגג – גוף לבן

מט

מבריק

רוסטיק

לפטו

לא רלוונטי (1)

לפטו/ רוסטיק (2)

פורצלן מזוגג - גוף צבוע

מט

מבריק

רוסטיק

לפטו

לא רלוונטי (1)

לפטו/ רוסטיק (2)

פורצלן לא מזוגג

מט

מט

מבריק

רוסטיק

הונד

מלוטש

הונד/ רוסטיק (3)

מלוטש/ רוסטיק (4)

 

הערות

(1) אין היגיון לייצר אריח ולהשתמש בגלזורה מבריקה יקרה וללטש אותו.
(2) האריח בעל ברק בחלקים העליונים (מדרך ההליכה) ורוסטיק בחלקים הנמוכים שם לא הושפע האריח מתהליך הליטוש.
(3) האריח חלק ("מט משי") בחלקים העליונים (מדרך ההליכה) ורוסטיק בחלקים הנמוכים שם לא הושפע האריח מתהליך הליטוש.
(4) האריח מבריק בחלקים העליונים (מדרך ההליכה) ורוסטיק בחלקים הנמוכים שם לא הושפע האריח מתהליך הליטוש.

גימורים אפשריים

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות