עיבוד על מסגרת האריח

כפי שתואר בפרק תהליך הייצור, האריח המתקבל בתום תהליך הייצור הינו בעל מבנה טרפז. עובדה זו נכונה הן לאריחים מזוגגים והן לאריחים לא מזוגגים.
ניתן לבצע תהליך של יישור הפאות ולקבל אריחים בעלי פאות ישרות בזוית של 90°. תהליך החיתוך נקרא Rectification. מטרת יישור הפאות הינה בעיקר לאפשר הצמדה של האריחים (מראה אסתטי יותר מאשר אריחים לא צמודים).

העיבוד המתואר לעיל נעשה על השפה (המסגרת) של האריחים ללא כל שינוי בפני האריח. נוהגים לכנות את האריחים החתוכים "אריחים בחיתוך לייזר". למעשה מדובר בחיתוך האריחים במכונה המיועדת לכך ואין לתהליך שום נגיעה לחיתוך לייזר.

השרטוטים להלן ממחישים את המשמעות של תהליך החיתוך (Rectification): האריחים שבתום תהליך הייצור הם בעלי מבנה טרפז, עוברים תהליך של יישור הפיאות  לזוית של °90. בתהליך זה קטנה מידת האריח בממוצע ב 0.5 ס"מ (למשל אריח 60X60 צפוי להיות, לאחר החיתוך, בגודל 59.5X59.5).

אריחים לא חתוכים


Rectangularity

 

אריחים חתוכים

Straight Sides

(*) חשוב לציין כי התקנים הבינלאומיים וכן התקן הישראלי מחייבים שימוש במרווח ("פוגה") מינימלי של 3 מ"מ בלא קשר לשאלה האם האריח חתוך או לא.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות