פני האריח

בפרק זה יוצגו שרטוטים (חתך צדדי) של פני האריחים – מזוגגים ולא מזוגגים – כדי להמחיש את המשמעות של נושא הנקבוביות (Porosity) של פני האריח.

השרטוטים יתייחסו לאריחים (התעשייתיים) בגימורים השונים

(*) מט
(*) מבריק
(*) רוסטיק
(*) לפטו
(*) הונד
(*) מלוטש
(*) מעורב

חשיבות הבנת משמעות הנקבוביות בפני האריח היא עצומה ויש לה השלכות על הייעוד של סוגי האריחים השונים, תחזוקת האריח ובעיקר ניקיון האריח.


בחרנו להציג את הנושא על פי המפתחות הבאים:
א. אריחים טבעיים מול אריחים תעשייתיים.
ב. אריחים מזוגגים מול אריחים לא מזוגגים.
ג. אריחים לא מזוגגים - חרס מאוקראינה מול חרס מסין. 

א. אריחים טבעיים מול אריחים תעשייתיים

1. אריחים טבעיים
אריחים טבעיים מקורם בטבע ולכן בהגדרה אינם מזוגגים. לפיכך פני האריח נקבוביים, מידת הנקבוביות הינה פונקציה של סוג החומר שנכרה בטבע.
האריחים הטבעיים בעלי הספיגות הגבוהה ביותר הינם אבנים מסוג Lime Stone. אבנים אופייניות – אבני גיר: חלילה, מצפה. האריחים הטבעיים בעלי הספיגות הנמוכה ביותר הינם אריחים מסוג Granite. 

   

Marble  Terra Cotta

2. אריחים תעשייתיים
אריחים תעשייתיים מאופיינים בשליטה מסוימת של התוצר הסופי (ביחס לאריח הטבעי שתוצאתו הינה בלתי נשלטת לחלוטין). קיימים שני סוגים של אריחים תעשייתיים (המיוצרים בשיטת הכבישה): אריחים מזוגגים ואריחים לא מזוגגים.

  

ב. אריחים מזוגגים מול אריחים לא מזוגגים

להלן יוצגו השרטוטים שלהאריחים המזוגגים כולל אריחים שעברו תהליך ליטוש (מלא או חלקי).


1. אריחים מזוגגים
האריח מורכב מ – 2 חלקים: החלק העיקרי התחתון הנקרא "ביסקוויט" בעוד החלק העליון הינו בעובי מיקרוני ונקרא "זיגוג" (גלזורה). תהליך ליטוש על האריח המזוגג ישפיע רק על הגלזורה ולא על הביסקוויט עצמו. עם זאת, תהליך זה פוגע בגלזורה, משפיע על המרקם האטום שלה ופותח פתח לזיהום הגלזורה ולספיחת לכלוך.

Glazed Porcelain Matt  Glazed Porcelain Lapp

2. אריחים לא מזוגגים
קיימים מספר סוגים (טיפולוגיות) של אריחים לא מזוגגים. לגבי שניים מהם נדון בחלק זה : Double Charge ,Soluble Salt (הניתוח מתאים גם לאריחים מסוג FULL BODY). ניתן לראות את מצב הנקבוביות שעל פני האריח במעבר ממצב של גימור מט למצב של ליטוש חלקי (גימור "הונד") ועד למצב של ליטוש מלא (גימור "מלוטש").  ככל שתהליך הליטוש מתעצם נקטמים ראשי הגרגרים המיקרונים המרכיבים את חומר הגלם וכך גדלה רמת הנקבוביות שעל פני האריח. לפיכך אריחים אלו מאופיינים בקיום מתמיד של נקבוביות על פני האריח.


Double Charge matt  Double Charge Honed  Double Charge Pol

Soluble Salt Matt  Solubule Salt Honed  Solubule Salt Pol


ג. אריחים לא מזוגגים – חרס מאוקראינה מול חרס מסין

אריחים לא מזוגגים רבים נמצאים בשימוש ולפיכך יש חשיבות רבה להבדלים בין רמת הנקבוביות (הקשורה ישירות לרמת הספיגות) של האריחים השונים. נשווה את רמת הספיגות של חומר מאוקראינה לעומת חומר מסין. על פי ניסיון עשיר של יצרנים רבים עולה כי החרס מאוקראינה הינו בעל איכות גבוהה באופן מובהק מהחרס הסיני. איכות זו באה לידי ביטוי ברמת הנקבוביות של פני האריח.


חרס אוקראינה – החומר בעל צפיפות גבוהה ביותר. לפיכך הן בפני אריח בגימור מט והן בפני אריח שעבר ליטוש חלקי (גימור הונד) או ליטוש מלא (גימור מלוטש)  פני האריח ממשיכים להיות "סגורים" באופן יחסי.
חרס סין - החומר בעל צפיפות לא גבוהה. בעוד פני האריח בגימור מט "סגורים", הרי שככל שהאריח עובר תהליך ליטוש גבוה יותר כך נפתחות הנקבוביות שעל פני האריח.

הנקבוביות שעל פני האריחים בשלושה גימורים שונים של פני האריח:
מט - Matt
הונד - Honed
מלוטש - Polished

Ukraine Matt  China Matt

Ukraine Honed  China Honed

Ukraine Polished  China Polished

 

סיכום- הבדלי הנקבוביות והספיגות של אריחים מסוגים שונים

  

 סוג אריח  תהליך ייצור  פני האריח  ספיגות (%)

שרטוט 

 אבן גיר טבעי  פתוחים מאוד  1.5-2% (3)

 שיש  טבעי  פתוחים 1% (3) 

 גרניט  טבעי  פתוחים מעט  0.5% (3)

 טרה קוטה  טבעי (1)  פתוחים  1% (3)

 פורצלן מזוגג/ צבוע תעשייתי 

 

 גימור מט    סגורים  0.5% (4)

 גימור לפאטו    סגורים (2)  0.5% (4)

 פורצלן לא מזוגג תעשייתי   
 גימור מט- סיני    פתוחים מעט  0.1-0.2% (5)

 גימור הונד- סיני    פתוחים   0.1-0.2% (5)

 גימור מלוטש -סיני    פתוחים מאוד   0.1-0.2% (5)

 גימור מט- אוקראיני    פתוחים מעט  0.05-0.1% (5)

 גימור הונד -אוקראיני    פתוחים מעט 0.05-0.1% (5)

 גימור מלוטש- אוקראיני    פתוחים בינוני 0.05-0.1% (5)

 

הערות
(1) חומר טבעי בייצור תעשייתי.
(2) פני האריח "סגורים" (עקב הגלזורה) אולם יש פגיעה בגלזורה ולכן תיתכן ספיחת לכלוך על פני האריח.
(3) ממוצעים.
(4) ספיגות אריחי פורצלן מזוגג/ צבוע נמוכה מ – 0.5%.
(5) פורצלן לא מזוגג
 א. תהליך הליטוש (מלא או חלקי) משפיע רק על רמת הצפיפות של הנקבוביות (Porosity) שעל פני האריח אך אין לו כל השפעה על רמת הספיגות הכוללת של האריח.
 ב. המספרים הם ממוצעים.
 ג. משמעות האחוזים היא שרמת הספיגות של החומר הסיני כפולה מזו של מהחומר מאוקראינה.

 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות