הנחיות ריצוף וחיפוי

כדי לקבל משטח מתאים לשביעות רצון הלקוחות, אין זה מספיק לבחור אריחים מתאימים. חלק משמעותי בהצלחת המשטח למילוי ייעודו טמון בעבודה מקצועית של הרצף. עבודה זו הינה פרי הקפדה על ניהול העבודה על פי התקנים וההנחיות המקצועיות שפורסמו על ידי מכון התקנים במקביל לניסיון של הרצף לאור העובדה שתנאי השטח הספציפיים מכתיבים התייחסות ספציפית והבנה של השינויים הנדרשים לביצוע נאות של הריצוף.
 
אנו מצאנו לנכון לצרף נהלי ריצוף שהוכנו על ידינו והמתבססים הן על ההנחיות והתקנים של מכון התקנים הישראלי והן על ניסיון עשיר של מיטב הרצפים בישראל:

תקן 789 - סטיות מותרות בעבודות בניה
תקן מס' 1555 חלק 3 – ריצוף: מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף וחיפוי.
תקן 1661 – חומרי מילוי למישקים בין האריחים.
תקן 4004 – דבקים לאריחים הגדרות ודרישות.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות