Klinker

קלינקר הוא חומר חרס טבעי עם מאפיינים הדומה לחרס אדום.

אריחי קלינקר הם אריחים הומוגניים, לא מזוגגים המיוצרים בשיטת השיחול.
היתרון המרכזי של הקלינקר נעוץ בכך שניתן לקבל פריטים שונים, משלימים לאריחים, שלא ניתן לייצר בשיטת הכבישה. הדבר בא לידי ביטוי משמעותי יותר באריחים ובפריטים משלימים לבריכות (פנלים, תעלות גלישה ועוד).
גם באריחי קלינקר, יש אבחנה בין אריחים ברמות ספיגות שונות ובהתאם לכך יוגדרו על ידי קבוצות הספיגות בהתאם לתקןISO – 14411. השימוש העיקרי באריחים אלה נעשה בעיקר במפעלי תעשייה, מטבחים תעשייתיים, מוסכים ובריכות.

אריחי הקלינקר נחותים במאפיינים שלהם לעומת אריחי הפורצלן הלא מזוגגים האיכותיים, כיוון שהמרכיב הקאוליני באריחי הפורצלן אינו קיים באריחי הקלינקר. המרכיב הקאוליני הקיים באריחי הפורצלן, מעניק לאריחים אלה רמות כח בשבירה וחוזק כפיפה גבוהות מאוד ורמות ספיגות נמוכות מאוד, ביחס לאריחי קלינקר.

 

נתונים ממוצעים לשם השוואה:

פרמטר               אריחי פורצלן איכותיים  אריחי קלינקר  תקן מינימלי 
רמת ספיגות 0.05%    0.1-0.2%      0.5%
כח בשבירה (*)   3,500-4,000N 2,500-3,300N 1,300N

(*) עובי – 12 מ"מ.

האמור לעיל מהווה את הסיבה העיקרית, שמיצרים אריחי קלינקר בעובי גבוה מאוד: 14 מ"מ, 19 מ"מ. העובי של  אריחי הקלינקר, מפצה על כח השבירה הנמוך יותר ביחס לפורצלן.

 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות