תקן 1661- חומרי מילוי למישקים רגילים בין האריחים

א. כללי

תקן ישראלי מס' 1661 פורסם בחודש מאי 2004 ואימץ את התקן האירופי מס' EN 13888 מחודש ספטמבר 2002.
התקן הוא חלק מסדרת תקנים הדנה בחומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים.

 

חלקי הסדרה הם:

  • תקן 1661 חלק 1 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: הגדרות ודרישות
  • תקן 1661 חלק 2 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בכימיקלים של דבקים וחומרי מילוי עם שרף המתקשה בריאקציה
  • תקן 1661 חלק 3 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת העמידות בשחיקה
  • תקן 1661 חלק 4 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת חוזק הכפיפה וחוזק הלחיצה
  • תקן 1661 חלק 5 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת ההתכווצות
  • תקן 1661 חלק 6 – חומרי מילוי למישקים רגילים בין אריחים: קביעת הספיגות

מישקים – נקרא בפי אנשי המקצוע "פוגה".
חומרי מילוי – נקראים בפי אנשי המקצוע "רובה" (לריצוף קרמיקה ופורצלן).

 

חלות התקן

תקן זה חל על חומרי מילוי למישקים רגילים בהתקנה פנימית וחיצונית של אריחי קרמיקה (ופורצלן), פסיפס מקרמיקה או מזכוכית ואריחים מאבנים טבעיות או מלאכותיות על קירות ורצפות.

 

ב. מבוא

בזמן יישום האריחים, יש להשאיר בין אריח לאריח מרווח הנקרא מישק או פוגה. על פי דרישות התקן הישראלי המרווח המינימאלי בין האריחים הוא 3 מ"מ (למעט פסיפס) ועומקו כעובי האריח. הסיבה העיקרית לפוגה במינימום של 3 מ"מ היא לוודא שיהיה מספיק מקום לכמות רובה כך שתוכל למחלא את ייעודה.

 

לפוגה מספר מטרות:

  1. בזמן היישום הפוגה מאפשרת ייבוש חומרי ההדבקה.
  2. לאחר היישום הפוגה היא חלק ממערכת האיטום, מאפשרת שחרור ההפרש הנוצר עקב התרחבות והתכווצות. לפיכך, רובה להתרחב ולהתכווץ בלי להיסדק או להתפורר.

 

במהלך הריצוף יש להביא בחשבון את העובדה שהמבנה "עובד" ונע באופן שוטף עובדה הדורשת יצירת תפרי התפשטות שונים שיבטיחו את שחרור המאמצים בצורה נאותה בלא לפגוע בשלמות הריצוף ובתפקודו.
התקנים מתייחסים בהרחבה לנושא מישקים, בכלל ולנושא תפרי ההתפשטות, בפרט. 

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות