מאפיינים הייחודיים

תקן 314 - המאפיינים היחודיים של אריחי קרמיקה ופורצלן

פרק זה נסקור את המאפיינים העיקריים של המוצרים (קרמיקה ופורצלן) שלהם השפעה משמעותית ביותר על אופן השימוש, בהתאם ניתן יהיה להבין כיצד להיערך לכך באופן מושכל. המאפיינים המיוחדים של המוצרים נגזרים מהאופי הייחודי של חומרי הגלם
התקנים הבינלאומיים (וישראל בכלל זה) הכירו במשמעויות של ייחודיות המוצרים וקבעו מדדים לגבי פרמטרים שונים של האריחים (גודל, עובי, מישורית,שחיקה, חוזק ועוד) שנועדו לבחון האם האריחים תקניים (עומדים בהגדרות המינימום שלהם) אם לאו.
כדי להבין באופן מלא את המדדים ומשמעותם מומלץ לקרוא את הפרק הדן בתהליך הייצור.

התקנים הבינלאומיים המובילים ומוכרים בעולם בכל הקשור להגדרת המוצרים הינם תקני ISO

  • תקן ISO - 14411 - החליף את תקן ISO 13006 ומהווה התקן המרכזי בכל הקשור לקרמיקה (כאשר אריחי פורצלן הינן נגזרת שלה)
  • תקן ISO - 10545 - מתאר את שיטות המדידה של כל פרמטר בתקנים
  • מכון התקנים הישראלי פרסם את התקן המתאים, תקן מס' 314, לראשונה בחודש אוקטובר 1993 והתקן עבר רוויזיה בשנת 2004.

בתיקון משנת 2004, אימץ התקן הישראלי למעשה את התקנים הבינ"ל הנ"ל, לפיכך, אנו נתייחס לתקן הישראלי 314 ולתקנים הבינ"ל (ISO – 10545, ISO -14411) כיחידה אחת מבחינת המהות.
​קיימים תקנים נוספים לקביעת מדדים איכות של המוצרים ובהם תקנים גרמניים לבדיקת התנגדות משטחים להחלקה –Din 51097 ,Din 51130.

להלן יפורטו ההשפעות של תהליך הייצור המורכב על המאפיינים השונים של המוצרים. התקנים הבינ"ל הרלבנטיים מגדירים את המדדים השונים הקשורים לאריחים וקובעים את הדרישות בכל סעיף.
כל פרק יגדיר את הנושא במינוחים המקצועיים הן בעברית והן באנגלית. בכל נושא אליו נתייחס להלן, נציין את הסעיף בתקן הבינלאומי.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות