מאפיינים כימיים

1) התנגדות לכימיקלים

10545-13 – Determination chemical resistance

 1. עמידות לכימיקלים ביתיים ותוספים למי אמבט
  Resistance to Household Chemicals and Bath Water Additives

  כימיקלים ביתיים
  Ammonium chloride solution 100 g/l 
  מלחי אמבט
  Sodium hypoclorite solution 20 g/l 

  הגדרות של ההתנגדות לכימיקלים
  אריחים לא מזוגגים – Unglazed: UA/ UB/ UC*
  אריחים מזוגגים –  Glazed: GA/ GB/ GC*    

   
 2. עמידות בחומצות ואלקלים 
  Resistance to Acids and Alkalis

  ריכוז נמוך – Low concentration 
  ​(*)Hydrochloric acid solution 3% 
  (*) Citric acid solution 100 g/l 
  ​(*)Potassium hydroxide solution 30 g/l 

  ריכוז גבוה  – High concentration
  (*) Hydrochloric acid solution 18%
  (*) Lactic acid solution 5% 
  (*) Potassium hydroxide solution 100 g/l  

  הגדרות של ההתנגדות לכימיקלים
 • אריחים לא מזוגגים – Unglazed: ULA/ ULB/ ULC*
 • אריחים מזוגגים  –  Glazed: GLA/ GLB/ GLC*    
  * דרגה A מייצגת התנגדות גבוהה לכימיקלים בעוד דרגה C מייצגת התנגדות נמוכה לכימיקלים.

 

2) התנגדות להכתמה

10545-14 Determination of resistance to stains   

סעיף זה בתקן דן בעמידות האריחים בזיהומים מסוגים שונים:

 1. חומרים היוצרים כתמים - Stain forming substances
  1. Stain forming substances, leaving traces

  (*) Green stain forming substances in oil
  (*)  Chemical stain forming substances

  Red stain forming substances. 2.
  (*)lodine, 13 g/l in alcohol 

  3. Stain forming substances, forming a film
  (*) Olive oil

  ב. ניקוי אריחים - (Cleaning (within the framework of the test
  1. Cleaning agent

  (*) ( Hot water (+55 °C
  (*)  Weak cleaning agent 
  (*) Strong cleaning agent 

  2. Solvent
  (*) Hydrochloric acid solution 3%
  (*) Potassium hydroxide solution 200 g/l  
  (*) Acetone

 

הגדרות של ההתנגדות להכתמה
דרגה 5 מייצגת התנגדות גבוהה להכתמה בעוד דרגה 1 מייצגת התנגדות נמוכה מאוד לכימיקלים.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות