מידות האריח – אורך ורוחב (Length & Width)

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-2
surface quality Determination of dimensions and (הגדרות איכות לפני שטח ומידות).

לאריח יש מידה מוצהרת שנקבעת על ידי תהליך הכבישה. מידה זו נקראת "המידה הנומינלית".

למשל 60X60 פירושו: אורך של 60 סמ', רוחב של 60 סמ'. בפועל, עקב תהליך השריפה של האריחים (לרבות התרחבות במהלך הייצור והתכווצות בסופו), התוצאה המתקבלת הינה אריחים שבחלקם ייתכן ויהיו במידה של 60X60 אך ייתכן ויהיו במידות גדולות ממידה זו (למשל 60.3X60.3) או קטנות ממידה זו (למשל 59.8X59.8). המפעל מסמן את האריחים בקליבר כמאפיין חשוב של האריח.

לגודל זה של האריח אנו קוראים "מידת הייצור" ומכנים את הגודל בעיקר בשם "קליבר".

אפשרויות המיון שונות ממפעל למפעל אך אם נניח, לצורך הפשטות, כי למפעל מסוים יש 5 דרגות של מיון אריחים בהיבט הקליבר, אזי המיון יכול להראות למשל כך:

קליבר

02

01

 0

מידה

59.7x59.7

 59.8x59.8

60x60

60.2x60.2

 60.3x60.3

 

דוגמה:

קליבר 0 הינו "המידה הנומינלית" (המידה "המתוכננת" לייצור).
קליברים 1,2 גדולים מהמידה הנומינלית. קליברים 01,02 קטנים מהמידה הנומינלית.
קליברים החורגים מקשת המידות שקבע המפעל, אינם נכללים בתהליך הסימון ולמעשה אינם מוגדרים כסוג א' או ב' (נמכרים לרוב כחומר באיכות מסחרית או חומר פגום). 
הערה: אין אפשרות לדעת מראש אילו מידות יתקבלו בתהליך הייצור. בדרך כלל, מקבלים לפחות 2 מידות. לעיתים כאשר הייצור הינו בהיקף גדול מאוד ייתכן שיתקבלו כל המידות האפשריות. להשלכות של עניין זה יש להתייחס לפרק סדרות ייצור.
הדוגמאות בפרק זה ובפרקים הבאים יתרכזו, מטעמי נוחות בלבד, באריח פורצלן (ספיגות נמוכה מ 0.5%) המיוצרים בשיטת הכבישה (Dry Pressed) וגודל האריח הינו 60X60.

בפרק זה, הסטיות המותרות הן של 0.6% ± כלומר:
600 ± 0.6% = 600 ±3.6 = Min 59.64X59.64 ; Max 60.36X60.36
הבדלים תיאורטיים אלה (ס"מ 0.36 ± ) הינם גדולים מאוד ובפועל הפערים קטנים יותר.

רצ"ב שרטוט לתיאור דרך המדידה – Figure 1 Figure 2 – Figure 3  (מתוך תקן 10545).
התקן מתיר סטייה מהמידות המוצהרות של האריחים. גודל הסטייה המותר הינו פונקציה של הפרמטרים הבאים:
(*) שיטת הייצור
(*) גודל האריח
(*) רמת הספיגות של האריח

טבלת מאפיינים על פי הפרמטרטים הנ"ל

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות