מישוריות האריח (Surface Flatness)

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-2

surface quality Determination of dimensions and (הגדרות איכות לפני שטח ומידות).

תהליך הייצור של האריחים כולל שלבים של התרחבות (במהלך השריפה) והתכווצות (במהלך ההתקררות). פועל יוצא של תהליך זה הינו שהאריחים המיוצרים אינם ישרים (מפולסים) ומקבלים לרוב קמירות (Convexity) ובמקרים מועטים קערורית (Concavity). הסטיות המותרות הן פונקציה של רמת הספיגות והגודל של האריח.

למשל באריח שספיגותו קטנה מ 0.5% (פורצלן) המיוצר בשיטת הכבישה: 

הפרמטר הנבדק

סטייה מקסימלית אפשרית - %

משמעות הסטייה באריח 60X60 – מ"מ

מרכז האריח (יחסית לאלכסון הייצור המחושב)

  0.5% ±

4.25 מ"מ

סטיות הפיאה (יחסית לאורך הצלע)

  0.5% ±

 3.0 מ"מ

עיוות בקצוות (יחסית לאלכסון הייצור המחושב)

  0.5% ±

 4.25 מ"מ

באריח בגודל 60X60, אורך האלכסון מחושב כשורש ריבועי של 60² + 60² = 85 ס"מ,

לפיכך החישובים הינם כדלקמן:

מרכז האריח (יחסית לאלכסון הייצור המחושב) 85x0.5%=4.25 mm

סטיות הפיאה (יחסית לאורך הצלע)                60x0.5%=3.0 mm

עיוות בקצוות (יחסית לאלכסון הייצור המחושב) 85x0.5%=4.25 mm

 

הערות

  1. בפועל, הסטיות המתקבלות בייצור נמוכות בהרבה מהמותר בתקן.
  2. קיימת נטייה בקרב בעלי מקצוע לבדוק את האריחים על ידי הצמדתם "פנים אל פנים". שיטה זו פסולה ומטעה כיון שאין בינה לבין שיטות המדידה המקצועיות המקובלות בתקן והמתוארות לעיל ולא כלום.
  3. מרבית האריחים המיוצרים הינם בעלי קמירות ומעט אריחים הינם בעלי קעירות. עם זאת, באריחים שעברו תהליך של ליטוש הפנים מתקבלים אריחים רבים בעלי קעירות כיון שתהליך הליטוש פועל על מרכז האריח יותר מאשר על הקצוות.
  4. יש להביא נושא זה בחשבון בתהליך הריצוף. בריצוף בדירוג בפרט, ובאופן כללי הקפדה מקסימלית על נושא הריצוף בכל הקשור לשמירה על מישוריות של המשטח כולו.

רצ"ב שרטוט לתיאור דרך המדידה (מתוך תקן 10545):
figure 1
figure 2
figure 3

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות