מישקי התפשטות

נושא זה של מישקי ההתפשטות (המכונים גם "תפרי התפשטות") הינו בעל חשיבות מכרעת בכל הקשור לתפקוד תקין של הריצוף.

ניתן להבחין בחמישה סוגים של מישקי התפשטות:

1. מישק רגיל
מרווח בין אריחים סמוכים. רוחב המישק המינימלי – 3 מ"מ.

2. מישק התפשטות
מישק המתוכנן לקבל תזוזות של הבסיס וכן של השכבות השונות המהוות את תשתית הריצוף.
התזוזות יכולות להיגרם עקב שינוי בטמפרטורה (התרחבות או התכווצות), רטיבות, מומנט כפיפה. עומסים אלו יכולים לגרום להיסדקות אריחים ולהתנתקותם. מערכת תפרי ההתפשטות נועדה לשחרר מאמצים ולמנוע תופעות אלה.


ביצוע מישקי התפשטות

יש לבצע מישקי התפשטות כל 5-6 מטר הן לאורך והן לרוחב.
רוחב המישק:

א. מישקים רגילים ברוחב עד 6 מ"מ.
בתוך מבנה – 6-12 מ"מ.
חיפוי חיצוני - 8-12 מ"מ.
ב. מישקים רגילים ברוחב מעל 6 מ"מ.
מישקי התפשטות – 6-10 מ"מ.

3. מישק מבני
מעל כל מישק מבני (מישק המבוצע בבסיס שלד המבנה) יהיה מישק התפשטות שיעבור דרך כל מערכת הרצפה בהמשך למישק שבבסיס. רוחב המישק יהיה על פי הוראות המתכנן ויהיה רחב דיו כדי לעמוד בתזוזות הצפויות.

4. מישק ביניים
יש לתכנן מישקי ביניים במקומות שצפויות בהם תזוזות כתוצאה ממומנט כפיפה.


מבנה מישקי הביניים (מ"מ)

מיקום מישקי הביניים

מרחק בין מישקי הביניים

רוחב מישקי הביניים

(רוחב מישקים רגילים

עד 6 מ"מ)

רוחב מישקי הביניים

(רוחב מישקים רגילים

מעל 6 מ"מ)

פנים

8-10

6-12

6-10

חוץ

4-6

8-12

6-10

הערות לנושא מישקי הביניים:
א. במקרים בהם יש מאמצים תרמיים משמעותיים (חימום תת רצפתי או ריצוף חוץ כהה), ישקול המתכנן הוספת משקי ביניים.
ב. ככל שהמרחק בין מישקי הביניים גדל, יגדל רוחב המישקים.

5. מישק הפרדה
מישק המתוכנן לקבל שינויי תזוזות במפגש בין מערכת הרצפה לרכיבים מבניים או בין חומרי חיפוי שונים.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות