עובי האריח (Thickness)

אריחים מיוצרים באחת משתי השיטות

שיטת השיחול (A) או שיטת הכבישה (B).
לאריח המיוצר יש עובי המוגדר על ידי התבנית בה נכבש החומר על ידי המכבש. 
עקב תהליך השריפה (הכולל התרחבות האריח במהלך השריפה והתכווצות האריח במהלך הקירור) מתקבלים שינויים בין העובי המתוכנן לעובי בפועל.

 

הסעיף בתקן הבינלאומי הדן בנושא הוא 10545-2

surface quality Determination of dimensions and (הגדרות איכות לפני שטח ומידות).
הסעיף בתקן 10545-2 מגדיר את הסטיות המותרות בעובי האריח. הסטיות המותרות קשורות לסוג האריח ובכלל זה: שיטת הייצור ורמת הספיגה של האריח. 

דוגמה:

אריחי פורצלן (אריחים בספיגות נמוכה מ – 0.5%) במידה60X60 המיוצרים בשיטת הכבישה, הסטיות המותרות הן של 5% ±.
בהנחה שעובי האריח הינו 11 מ"מ הסטיה המקסימלית של עובי האריח הינה: 11 ± 5 % = 11 ± 0.55 = Min 10.45 mm. ; Max 11.55 mm
סטייה זו הינה גבוהה מאוד ואולם, כאמור, היא הסטייה המותרת על ידי התקן. בפועל, רמות הסטייה של עובי האריחים נמוכה בהרבה לאור שיפור מתמיד ברמת הטכנולוגיה ומתוך הכרה של המפעלים שהסטיות הנ"ל יקשו על יישום האריחים.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות