שיטות הבדיקה

כאמור, התקן הישראלי מס' 2279 מתייחס לאזורים שונים ומחיל עליהם בדיקות שונות. התקן מאפשר לעיתים ביצוע בדיקות חליפיות להגדרת העמידות של המשטח בתנאי ההחלקה.

סוגי הבדיקות האפשריות על פי תקן 2279 
1.  בדיקת החלקה – רמפה – R   
2.  בדיקת החלקה – רמפה –A-B-C
3.  בדיקת מטוטלת – BPN
4.  בדיקת חיכוך – EFT

הבדיקות להלן מתייחסות לאריחים בדידים וכולן מתבצעות במכון התקנים. ישנן בדיקות של משטחים קיימים המתבצעות, כמובן, באתרים. כללי הבדיקות בתחום זה יפורטו בנפרד.

 
א. בדיקות של אריחים בודדים

1. בדיקת החלקה – רמפה – R        
א. מטרת הבדיקה: בדיקת התנגדות להחלקה של אריחי ריצוף.
ב. אופן ביצוע הבדיקה
אדם נעול בנעליים תקניות הולך על משטח בו רוצפו האריחים נשוא הבדיקה. על האריחים שופכים שמן מכונות. המשטח מוטה בהדרגה, עד אשר ההולך על המשטח מחליק ממנו. בדיקה זו מבוצעת ברצף 3 פעמים. ע"פ ממוצע שלוש הבדיקות של זווית ההטיה של המשטח בה החליק ההולך, נקבעת דרגת ההתנגדות להחלקה של המשטח.

ג. המדד לבדיקת ההחלקה
הנחיות ונהלי הבדיקה נקבעו, כאמור, על ידי התקן הגרמני Din 51130 .דרגות ההתנגדות להחלקה R נקבעות (על בסיס זווית ההטיה כמפורט בסעיף ב' לעיל), כדלקמן: 

הדרגה

זוית ההטיה הגבולית (α)

R-9

< α < 10°

R-10

10° < α < 19°

R-11

19° < α < 27°

R-12

27° < α < 35°

R-13

35° < α

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ככל שזווית ההטיה הגבולית גבוהה יותר, דרגת ההתנגדות להחלקה (R) גבוהה יותר.

הבהרה: ייתכנו אריחים שלא ישיגו את הרף המינימאלי של R-9. בהתאמה, לא מגדירים אריחים שדרגת ההחלקה שלהם גדולה מ-R-13.

 

2. בדיקת החלקה – רמפה – A-B-C
א. מטרת הבדיקה: בדיקת התנגדות להחלקה באזורים בהם נהוג ללכת יחפים.
ב. אופן ביצוע הבדיקה
אדם יחף הולך על משטח בו רוצפו האריחים נשוא הבדיקה. על האריחים שופכים נוזל כלים מהול במים. המשטח מוטה בהדרגה עד אשר ההולך על המשטח מחליק ממנו. בדיקה זו מבוצעת ברצף 4 פעמים.  ע"פ ממוצע ארבע הבדיקות של זווית ההטיה של המשטח בה החליק ההולך, נקבעת דרגת ההתנגדות להחלקה של המשטח.
ג. המדד לבדיקת ההחלקה
הנחיות ונהלי הבדיקה נקבעו, כאמור, על ידי התקן הגרמני Din 51130. דרגות ההתנגדות להחלקה A-B-C  נקבעות (על בסיס זווית ההטיה כמפורט בסעיף ב' לעיל), כדלקמן: 

הדרגה

זוית ההטיה הגבולית (α)

A

12° < α < 18°

B

18° < α < 24°

C

24° <  α

 

 

 

 

 

 

 

ככל שזווית ההטיה הגבולית גבוהה יותר, דרגת ההתנגדות להחלקה גבוהה יותר: A

 

3. בדיקת מטוטלת – BPN 
א. מטרת הבדיקה: בדיקת התנגדות להחלקה באזורים בהם נהוג ללכת נעולים בנעליים.בדיקת המטוטלת הינה בדיקה אלטרנטיבית לבדיקות אנטי סליפ. הבדיקה פשוטה יותר וישימה בקלות, יחסית לבדיקות הרמפה.
ב. אופן ביצוע הבדיקה 
מניחים אריח המשמש כשטח הבדיקה. מרטיבים את האריח במי שתייה. זרוע המטוטלת נופלת באופן חופשי על שטח הבדיקה. תוצאות הבדיקה מופיעות על גבי סקאלת המכשיר. התוצאות מבוטאות במונחי British Pendulum Numbers - BPN.
ג. המדד לבדיקת ההחלקה
הנחיות ונהלי הבדיקה נקבעו, כאמור, על ידי התקנים האוסטרליים:
AS/AZN 4586 – 2004  והתקן AS/AZN 4663 – 2004 

דרגות ההתנגדות להחלקה BPN נקבעות, כדלקמן:

דרגת המשטח תרומת המשטח הרטוב לסיכוי להחליק ממוצע תוצאות הבדיקה במטוטלת (*) 
V נמוכה מאוד

54 <

W נמוכה 45-54
בינונית 33-44
Y גבוהה 25-34
Z גבוהה מאוד

     (**)> 25 

(*)  הבדיקה לעיל מתייחסת לבדיקה בגומי "FOUR S"
(**) משטחים וחומרים בדרגה זו אינם מתאימים לריצוף

דרגת ההתנגדות להחלקה גבוהה ככל שרמת ה - BPN גבוהה יותר: V>W>X>Y>Z

4. בדיקת חיכוך – EFT 

א. מטרת הבדיקה: בדיקת התנגדות להחלקה של מוצר או משטח.

(1) בדיקת מוצר –  לפי דרישה מיוחדת או כאשר ההתנגדות להחלקה שנקבעה בבדיקות המוצרים החדשים קטנה מ – Y (מדד BPN) או מ R-9.
(2) משטחי הליכה – רצפות ביחידות דיור (למעט במרפסות), חדרי רחצה ותאי מקלחת.

ב. אופן ביצוע הבדיקה 
בדיקה זו מבוצעת באמצעות מכשיר לבדיקת חיכוך (EFT) המודד את מקדם החיכוך של המוצר/המשטח. הבדיקה נערכת על מוצר/משטח יבש. מחליקים את מכשיר הבדיקה על פני המוצר/המשטח הנבדק ומחשבים את ממוצע ערכי הקריאות - שהם למעשה מקדמי החיכוך של המוצר/המשטח.

ג. המדד לבדיקת ההחלקה
הנחיות ונהלי הבדיקה נקבעו, כאמור, על ידי התקן האוסטרלי :AS/AZN 4663 – 2004 
מקדם החיכוך המינימאלי בבדיקה יחידה – 0.35 (ממוצע הבדיקה לא יפחת מ – 0.4).

 

ב. בדיקת משטחים

הכוונה בסעיף זה הינה לבדיקה של משטחי הליכה קיימים (בהשוואה לבדיקת אריחים כמפורט בסעיף א' לעיל).

 

סוגים של משטחי הליכה
1. משטחי הליכה אופקיים. 
2. משטחי הליכה משופעים. 
3. מדרגות.

סגנון הבדיקה 
1. משטחי הליכה (אופקיים ומשופעים) – בדיקת באמצעות מטוטלת (BPN).
2. יחידות דיור (למעט מרפסות, חדרי רחצה ותאי מקלחת) – בדיקת חיכוך יבש (EFT).


התקן מגדיר את צורת הבדיקה לגבי המשטחים בהתאם לרמת הזיהום שלו:

1. משטח הליכה המזוהם בחומרים יבשים
שיטת הבדיקה:
בודקים את המשטח לאחר ניקויו בחומרים המתאימים להסרת החומר המזהם מהמשטח.


2. משטח הליכה המזוהם בחומרים שאינם יבשים
שיטת הבדיקה - בודקים בשני מצבים:
א. במצב השירות הקיים של המשטח.
ב. בודקים את המשטח לאחר ניקויו בחומרים המתאימים להסרת החומר המזהם מהמשטח.

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות