תקנים ישראלים ובינ"ל

ענף הריצופים מאופיין בריבוי תקנים בינלאומיים וישראליים. ניתן להסביר תופעה זו הן בגלל מורכבות הייצור והמשמעויות הנגזרות מכך על אופי השימוש ולא פחות מכך, עקב העובדה שמדובר במוצר חשוב מאוד הבולט לעין וכן שתחזוקתו הינה מורכבת למדי. בהתייחסותנו לריצוף, אנו נרחיב את היריעה גם לתקנים הדנים במוצרים משלימים לריצוף: רובה ודבקים.

מכון התקנים הישראלי ער לשינויים המתרחשים בעולם בתחום הריצופים בכלל, ובתחום המוצרים המשלימים בפרט, ונותן פתרונות מתאימים בצורת תקינה. בחלק מהמקרים, אימצה התקינה הישראלית את התקינה הבינלאומית ללא כל שינוי ובחלקה נתנה פתרונות ספציפיים שהביאו לידי ביטוי או מצב של היעדר התייחסות ספציפית בתקינה הבינלאומית ו/ או צורך לבצע התאמה עקב מאפיינים ייחודיים לישראל.

התקנים הישראליים הרלבנטיים והנושאים הנדונים בהם

תקן ישראלי מס'  

פרסום אחרון 

הנושא הנדון

תקנים בינ"ל מקבילים 

314

6/2004

אריחי קרמיקה לחיפוי קירות וריצוף – מאפיינים ושיטות בדיקה  

ISO -10545

ISO - 14411

789

9/2013

סטיות בבניינים- סטיות מותרות בעבודות בניה   

1555 חלק 3

3/2003

ריצוף: מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף וחיפוי  

1661

5/2004

חומרי מילוי למישקים בין האריחים

תקן אירופי EN 13888 

1918

5/2011

 נגישות הסביבה  הבנויה למוגבלי ראייה ועוורים  

2279

9/2009

התנגדות משטחים להחלקה

AS/NZ 4004

6008 BGR 181

4004

 6/2002

חומרי הדבקה תקן אירופי EN 12004
    תקנים ירוקים

ISO 14001

LEED

 

בדיקות מכון התקנים הישראלי של מוצרים נבחרים:

LO/ PNR Grey 30x30

Living Beige 61x61

Polonio 20x20x12mm Gran

Arc Grey 60X60

Desert Sand Lappato 60x60

לקביעת פגישה עם מומחה ללא התחייבות