מקווה בארי, בני ברק, ישראל

מקווה בארי, בני ברק, ישראל
מקווה בארי, בני ברק, ישראל
מקווה בארי, בני ברק, ישראל

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

בני-ברק, ישראל

שנה: