מקווה בארי, בני ברק, ישראל

מקווה בארי, בני ברק, ישראל
מקווה בארי, בני ברק, ישראל
מקווה בארי, בני ברק, ישראל

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

בני-ברק, ישראל

שנה:

דבורה הנביאה 16, רמת גן 5233641 טל': 050-2216726 ; פקס: 03-6772925 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency