מקווה בארי, בני ברק, ישראל

מקווה בארי, בני ברק, ישראל
מקווה בארי, בני ברק, ישראל
מקווה בארי, בני ברק, ישראל

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

בני-ברק, ישראל

שנה:

ברוריה 7 , תל אביב 6745445 טל': 03-6957720 ; פקס: 03-6957783 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency

מקווה בארי, בני ברק, ישראל