BECKWITH BOATHOUSE, USA

BECKWITH BOATHOUSE, USA
BECKWITH BOATHOUSE, USA
BECKWITH BOATHOUSE, USA

סוג הפרויקט:

מוסדות חינוך

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

ארצות הברית

שנה: