BECKWITH BOATHOUSE, USA

BECKWITH BOATHOUSE, USA
BECKWITH BOATHOUSE, USA
BECKWITH BOATHOUSE, USA

סוג הפרויקט:

מוסדות חינוך

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

ארצות הברית

שנה:

דבורה הנביאה 16, רמת גן 5233641 טל': 050-2216726 ; פקס: 03-6772925 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency