Bank Center, Budapest

Bank Center, Budapest
Bank Center, Budapest
Bank Center, Budapest

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

בודפשט, הונגריה

שנה: