Bank Center, Budapest

Bank Center, Budapest
Bank Center, Budapest
Bank Center, Budapest

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

בודפשט, הונגריה

שנה:

ברוריה 7 , תל אביב 6745445 טל': 03-6957720 ; פקס: 03-6957783 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency