Bank Center, Budapest

Bank Center, Budapest
Bank Center, Budapest
Bank Center, Budapest

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

בודפשט, הונגריה

שנה:

דבורה הנביאה 16, רמת גן 5233641 טל': 050-2216726 ; פקס: 03-6772925 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency