CCI - La Rochelle (France)

CCI - La Rochelle (France)
CCI - La Rochelle (France)
CCI - La Rochelle (France)

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

חיפויי נירוסטה דינאמיים

שם האדריכל:

מיקום:

צרפת

שנה: