CULTURAL CENTER, Norway

CULTURAL CENTER, Norway
CULTURAL CENTER, Norway
CULTURAL CENTER, Norway

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

נורבגיה

שנה: