Duna Medical Center

Duna Medical Center
Duna Medical Center
Duna Medical Center

סוג הפרויקט:

מגורים

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

שנה: