Elite Residence, Ukraine

Elite Residence, Ukraine
Elite Residence, Ukraine
Elite Residence, Ukraine

סוג הפרויקט:

מגורים

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

אוקראינה

שנה: