Fire Hall NO 1, Canada

Fire Hall NO 1, Canada
Fire Hall NO 1, Canada
Fire Hall NO 1, Canada

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

קנדה

שנה: