Ibis Hotel

Ibis Hotel
Ibis Hotel
Ibis Hotel

סוג הפרויקט:

בתי מלון

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

שנה: