Ibis Hotel

Ibis Hotel
Ibis Hotel
Ibis Hotel

סוג הפרויקט:

בתי מלון

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

שנה:

דבורה הנביאה 16, רמת גן 5233641 טל': 050-2216726 ; פקס: 03-6772925 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency