KYSTENS HUS, Norway

KYSTENS HUS, Norway
KYSTENS HUS, Norway
KYSTENS HUS, Norway

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

נורבגיה

שנה: