KYSTENS HUS, Norway

KYSTENS HUS, Norway
KYSTENS HUS, Norway
KYSTENS HUS, Norway

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

נורבגיה

שנה:

ברוריה 7 , תל אביב 6745445 טל': 03-6957720 ; פקס: 03-6957783 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency

KYSTENS HUS, Norway