MULTIPURPOSE HALL, Norway

MULTIPURPOSE HALL, Norway
MULTIPURPOSE HALL, Norway
MULTIPURPOSE HALL, Norway

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

נורבגיה

שנה: