Minyon Bar

Minyon Bar
Minyon Bar
Minyon Bar

סוג הפרויקט:

עבודות מיוחדות

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

שנה: