OFFICE BLOCK, Italy

OFFICE BLOCK, Italy
OFFICE BLOCK, Italy
OFFICE BLOCK, Italy

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

איטליה

שנה: