Ospedale del Mare

Ospedale del Mare
Ospedale del Mare
Ospedale del Mare

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

שנה: