PARIS FASHION HALL

PARIS FASHION HALL
PARIS FASHION HALL
PARIS FASHION HALL

סוג הפרויקט:

עבודות מיוחדות

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

פריז, צרפת

שנה:

דבורה הנביאה 16, רמת גן 5233641 טל': 050-2216726 ; פקס: 03-6772925 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency