PARIS FASHION HALL

PARIS FASHION HALL
PARIS FASHION HALL
PARIS FASHION HALL

סוג הפרויקט:

עבודות מיוחדות

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

פריז, צרפת

שנה: