Sinpas Ottomanors, Turkey

Sinpas Ottomanors, Turkey
Sinpas Ottomanors, Turkey
Sinpas Ottomanors, Turkey

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

תורכיה

שנה: