Sky House, Moscow

Sky House, Moscow
Sky House, Moscow
Sky House, Moscow

סוג הפרויקט:

מגורים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

מוסקווה, רוסיה

שנה: