TULA HOUSE, Canada

TULA HOUSE, Canada
TULA HOUSE, Canada
TULA HOUSE, Canada

סוג הפרויקט:

מגורים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

קנדה

שנה:

ברוריה 7 , תל אביב 6745445 טל': 03-6957720 ; פקס: 03-6957783 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency