TULA HOUSE, Canada

TULA HOUSE, Canada
TULA HOUSE, Canada
TULA HOUSE, Canada

סוג הפרויקט:

מגורים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

קנדה

שנה: