Tarus Gas, Portugal

Tarus Gas, Portugal
Tarus Gas, Portugal
Tarus Gas, Portugal

סוג הפרויקט:

מסחרי

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

פורטוגל

שנה: