Teras Park

Teras Park
Teras Park
Teras Park

סוג הפרויקט:

מסחרי

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

שנה:

ברוריה 7 , תל אביב 6745445 טל': 03-6957720 ; פקס: 03-6957783 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency

Teras Park 13.jpg