W Amsterdam

W Amsterdam
W Amsterdam
W Amsterdam

סוג הפרויקט:

בתי מלון

סוג החיפוי:

בטון

שם האדריכל:

מיקום:

אמסטרדם, הולנד

שנה: