Watergarden Istanbul Avm

Watergarden Istanbul Avm
Watergarden Istanbul Avm
Watergarden Istanbul Avm

סוג הפרויקט:

תקרות

סוג החיפוי:

מתכות ואלומיניום

שם האדריכל:

Gorkem Volkan Design Studio (GVDS)

מיקום:

איסטנבול, תורכיה

שנה:

2016