Yasmin Kafe

Yasmin Kafe
Yasmin Kafe
Yasmin Kafe

סוג הפרויקט:

תרבות

סוג החיפוי:

שם האדריכל:

מיקום:

Istanbul

שנה:

2020