Yesil Plaza

Yesil Plaza
Yesil Plaza
Yesil Plaza

סוג הפרויקט:

בתי מלון

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

שנה: