Zekeriyakoy Kent Optimum, Turkey

Zekeriyakoy Kent Optimum, Turkey
Zekeriyakoy Kent Optimum, Turkey
Zekeriyakoy Kent Optimum, Turkey

סוג הפרויקט:

מגורים

סוג החיפוי:

גרניט פורצלן

שם האדריכל:

מיקום:

תורכיה

שנה: